Priprema i font

    Grafička priprema za tisak treba biti u PDF formatu (press quality), a fontovi trebaju biti “embedani”.

Dimenzije stranica

    Potrebno je napraviti točne dimenzije stranica. Ukoliko imate elemente prijeloma koji idu van zadanog formata, napust treba biti 3-5 mm sa svih strana. Konačan dokument treba biti centriran na sredinu stranice i treba imati rezne linije (Crop marks).

CMYK ili RGB

    Dokument treba kreirati u CMYK color modu jer ćete tako dobiti vjerodostojniji izgled dokumenta nakon tiska. Osim CMYK-a priprema može sadržavati i spot boje (Pantone boje). Crni tekst treba biti napravljen kao 100% crna boja i kao natisak (overprint).

Duboka crna

    Ukoliko vizual sadrži površinu (ne tekst) prekrivenu crnom bojom koristi se duboka crna (C=70, M=50, Y=50, K=100) zbog bolje pokrivenosti i ravnomjernijeg tona.

Rezolucija

    Najčešći problemi u tisku nastaju zbog fotografija ili grafova napravljenih u niskoj rezoluciji. Ako su namijenjeni za tisak, trebaju biti 300 dpi-a. Više dpi-a znači veću rezoluciju, što znači veću kvalitetu otisnutog materijala. U slučaju premale rezolucije otisak će biti loše kvalitete. Rezolucija za tisak rollupa može biti 150 dpi.

Štanca, lak, biganje, blindruck ili perforacija

    Potrebno ih je označiti kao petu boju (bilo koji Pantone u overprintu).

Provjera dokumenta koji šaljete u tiskaru

    Nakon što napravite PDF dokument koji želite poslati u Tiskaru, napravite provjeru. Otvorite ga u Adobe Acrobatu i pregledajte sve strane. Provjerite da li dokument ima napust i rezne linije. Slike koje su ekranski loše, neće biti bolje niti u tisku. Otvorite Output preview i provjerite da li je sve u CMYK-u ili Pantonu i da li je crni tekst 100 % crna boja te da je li napravljen kao overprint.