Ispravan kompozitni PDF dokument za tisak potrebno je napraviti ripanjem PostScript dokumenta u programu Acrobat Distiller. Za PDF Setting treba izabrati Press Quality. Pripremanje PDF dokumenata pomoću Save as PDF ili Export može rezultirati nekompatibilnim dokumentom nedovoljne kvalitete za tisak.

Zbog mogućih propusta u pripremi, u tiskari uvijek provjeravamo svaki pristigli dokument, obavještavamo naručitelja u najkraćem roku te u dogovoru s njim radimo izmjene i izrađujemo probni otisak ili maketu proizvoda.

Za sve dodatne informacije i pitanja vezana uz pripremu dokumenata, slobodno nam se javite s povjerenjem.

 

 

Dimenzije stranica

Potrebno je napraviti točne dimenzije stranica. Ukoliko imate elemente prijeloma koji idu izvan zadanog formata, napust treba biti od 3-5 mm sa svih strana. Konačan dokument treba biti centriran na sredinu stranice i treba imati rezne linije (Crop marks ili trim marks i Registration marks).

Fontovi

Fontove je potrebno konvertirati u krivulje. Ako to niste u mogućnosti napraviti, onda u Acrobat Distilleru uključite opciju Embed all fonts.

CMYK ili RGB

Dokument treba kreirati u CMYK color modu jer ćete tako dobiti vjerodostojniji izgled dokumenta nakon tiska. Osim CMYK-a priprema može sadržavati i spot boje (Pantone boje). Crni tekst treba biti napravljen kao 100% crna boja i kao natisak (overprint).

Rezolucija

Najčešći problemi u tisku nastaju zbog fotografija ili grafova napravljenih u niskoj rezoluciji. Ako su namijenjeni za tisak, trebaju biti 300 dpi-a (DPI – Dots Per Inch). Više dpi-a znači veću rezoluciju, što znači veću kvalitetu otisnutog materijala. U slučaju premale rezolucije u tisku dolazi do pucanja dokumenta ili do otiska loše kvalitete.

Štanca ili lak

Potrebno ih je označiti kao petu boju (bilo koji Pantone u overprintu).